Bootstrap

Vznik firmy

Aj keď naša spoločnosť je ešte takpovediac v plienkach, cesta k jej založeniu má skoro tridsaťročnú tradíciu. Tak pekne poporiadku.

Myslím si, že ako každá spoločnosť, ktorá na našom trhu vznikne, má svoje korene v určitom remesle, ktoré sa v rodine vykonávalo.
Naša firma v tom nie je žiadnou výnimkou. Písali sa 90 – roky, keď som ako malý chlapec začal vnímať povolanie môjho otca. Jeho prácou bolo montáž rozvodov plynu, ústredného kúrenia a zdravotechniky.
V tej dobe to bola veľmi časovo a fyzicky náročná práca, pracovalo sa prevažne s materiálmi zo železa a niekedy aj vo veľmi ťažkých klimatických podmienkach.
Ako chlapec som sledoval, že môj otec chodieval domov väčšinou večer a unavený. Samozrejme ako chlapca ma to mrzelo, že so mnou a mojimi súrodencami nemohol tráviť toľko času ako by sme chceli.
A ako roky plynuli a ja som sa stával teenagerom, prišli obdobia prázdnin a brigád. A nastal ten správny čas, aby ma môj otec pomaly ale isto zasvecoval do svojho remesla, ktoré živilo našu rodinu.
A tak v podstate od svojich 13-nástich rokov som každé leto, svoje voľné dni, strávil s otcom v práci na stavbách. Začal som vnímať jeho prácu hlbšie, chápať pracovné postupy a to, že každá nová zákazka bola v podstate niečím špecifická.
Nebol to ten stereotyp, vždy to bolo niečo iné, vždy nová výzva. A aj keď to bolo fyzicky namáhavé povolanie, otcov pocit spokojnosti po dobre odvedenej práci a vďaka a spokojnosť zákazníka bola v podstate ta motivácia do nových projektov.
A aj napriek tomu, že ma môj otec od tejto práce odhováral, lebo mi chcel vtedy samozrejme dobre, a aj napriek tomu, že som absolvoval štúdium na Obchodnej akadémii, vždy ma to k tejto profesii ťahalo viac a viac a neprešiel rok, aby som nestrávil to nejaké obdobie na stavbe s mojím otcom.
Štyri roky po ukončení štúdia na strednej škole som si založil živnostenské oprávnenie.
Dnes je tomu už neuveriteľných 12 rokov.
Ale až v máji roku 2021 som sa konečne rozhodol založiť svoju vlastnú firmu v oblasti vykurovania a zdravotechniky a rok nato aj založiť spoločnosť s ručeným obmedzeným.
Po dlhých rokoch praxe som sa rozhodol, že remeslo môjho otca bude aj mojou životnou cestou.

Stanislav Kandra - konateľ